Čeština pro cizince

detail_kniha_malaVe firmách i pro studenty zajišťujeme kurzy českého jazyka. Kvalifikovaní lektoři usnadní cizincům komunikaci v každodenním životě v naší zemi, případně je připraví ke zkouškám.

Pořádáme přípravné kurzy pro studenty, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice. Cílem těchto kurzů je připravit je ke studiu na vysokých školách a seznámit je s kulturními i společenskými reáliemi. Všechny kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování studenti obdrží certifikát.

Metoda výuky českého jazyka je založena na komunikativně-aktivním přístupu bez použití zprostředkovacího jazyka. Intenzivní práce v kurzu a neustálý kontakt studentů s češtinou vede k rychlému pokroku.

Individuální výuka

Pro veřejnost zajišťujeme individuální výuku na přání. Kurzy jsou vedeny zkušenými a kvalifikovanými lektory s odbornou metodologickou garancí, která zaručuje vysokou úroveň hodin a vynikající výsledky.

Czech for foreigners

We provide Czech language courses for both companies and students. Qualified teachers help foreigners communicate in their everyday lives in the Czech Republic or they can prepare them for language exams.

We organise preparatory courses for students who want to study at Czech universities. The aim of these courses is to prepare the students for studying at universities and introduce local cultural and social facts to them. All courses end with a final exam and the students will receive a certificate after its successful completion.

The method of teaching the Czech language is based on the active communication approach without usage of an intermediary language. Intensive course work and constant contact with the Czech language lead to fast progress.

Individual lessons

We provide individual lessons for the public on request. The courses are taught by a team of qualified and experienced teachers with a specialized methodological guarantee that ensures high-quality lessons and excellent results.Chcete mluvit česky? Do you want to speak Czech?
Jsme tu pro Vás, ozvěte se nám! We are here for you, contact us!
[contact-form-7 404 "Not Found"]

NAHORU