Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení se překládá po částech, to znamená, že řečník vždy po chvíli proslovu nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení, a poté pokračuje ve výkladu.

Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, na menších přednáškách, školeních a při podobných událostech, kdy se tlumočí do jednoho cizího jazyka. Pokud se provádí při dobré slyšitelnosti a malém počtu účastníků, nevyžaduje se k tomuto tlumočení žádné technické vybavení. Při horší slyšitelnosti nebo při větším počtu účastníků je vhodné použít zesilovací techniku a mikrofon.

Konsekutivní tlumočení je nejběžnějším typem tlumočení.

Máme zkušenosti s tlumočením technických, ekonomických a mnohých jiných oborů. Tlumočíme z a do všech světových jazyků, nejen do angličtiny, němčiny a ruštiny. Zajistíme pro Vás tlumočení i do ostatních jazyků (italštiny, španělštiny, maďarštiny, francouzštiny, arabštiny a dalších). Zajišťujeme konsekutivní tlumočení nejen v Brně a okolí, ale i po celé ČR a v zahraničí.

 

Máte zájem o tlumočení?
Neváhejte nás kontaktovat.

  Společnost / jméno (vyžadováno)

  Email (vyžadováno)

  Telefon

  Text zprávy

  Tlumočení do:

  Odkud ste se dozvědeli o této nabídce?  Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.

  NAHORU